Lead Licks

معرفی دوره آموزشی کتاب Lead Licks Lead Licks متدی است که شما را با آموزش متدهای جدید از ، یکنواختی و کرختی تکرار لیکها و دیگر موارد گیتار الکترونیک راحت می کند. همانگونه که از نام متد بر می آید این کتاب بیشتر بحثی راجع به لیک های گیتار الکترونیک و چگونگی شکوفا کردن نوازنده و استفاده از لیک های جدید است. کتاب Lead Licks نباید انتظار داشته باشید این کتاب تمام موارد تکنیکی را پوشش دهد. چون Lead Licks تنها به اعمال تمرینات و ترویج لیک ها در گیتار الکترونیک پرداخته است تا شما را با چارچوب این اصل بسیار اساسی هرچه بهتر و بیشتر آشنا نماید، تا بدین وسیله شما از یکنواختی و کسالت تکرار لیک های مکرر خسته نشوید و حتی در این زمینه دست به خلاقیت بزنید. Lead Licks نوشته ی "گرِگ کوُچ" از نویسندگان معروف در زمینه موسیقی می باشد. او با بیانی شیوا نوازنده را با لیک های متفاوت گیتار الکترونیک آشنا می نماید. او برای اینکه شما را از کسالت تکرار لیک های تکراری خارج کند ، در Lead Licks سرعت آموزش شما مفاهیم را به وسیله یادگیری لیک های متنوع موجود در کتاب، آماده می کند. و لیک ها را در ژانر های مختلف به شما می آموزد. شاید شما تنها به لیک های یک ژانر عادت کرده باشید و این هم باعث کسالت شما در تمرین هایتان می شود و هم از پیشرفت شما در زمینه نوازندگی حرفه ای گیتار الکتریک جلوگیری می کند.بنابراین کوچ لیک های مربوط به ژانرها و استایل های دیگر را نیز در Lead Licks گنجانده که با انجام تمرینات مداوم و تمرکز بر روی این متد به راحتی می توانید از شر این یکنواختی ها خلاص شوید و حتی پا را فراتر بگذارید و در ژانرهای دیگر هم نوازنده ای چیره
فهرستمدرسین این دوره

ثبت نام دوره

برای ثبت نام دوره باید در سایت عضو شوید یا اینکه وارد شوید.
ورود / ثبت نام