World piano prince Richard Clayderman signed with Carod Piano
 تایید نام تجاری مارک پیانو را "صحنه ی ریتالو" را پذیرفت، لای زیچیانگ یک چینی زیبای و نوازنده چینی را ساخت نامه انتصاب ریچارد کلیدرمن، به عنوان یک هدیه به کارود، شاهزاده ریچارد. طبق این تفاهم نامه ریچارد کلایدرمن بانوان سفیر و سخنگوی رسمی کارود به دنیا معرفی شد.

2017-05-18

 

Richard Clayderman endorsement Carod piano

2017-05-18

At 5 p.m. On January 21, 2017, in the solemn Great Hall of the People, Richard Clayderman met with Lai Zhiqiang, chairman of Yuehe Group, and accepted the ""Carod piano brand endorsement letter" Ritual scene, Lai Zhiqiang prepared a beautiful and innovative Chinese reel letter of appointment for Richard Clayderman, as a gift to the piano Prince Richard.

 

 مهندس پيانو از ايتاليا از شاخص ترين طراحان و سازندهاى پيانو در دنيا
مهندس پاسكوالينو سرا از شركت مهندسى سرا پيانو با تخصص در ساخت پيانوهای دست ساز با كيفيت بسيار بالا ، طرحى منحصر بفرد و ناب ایتالیایی را به كارود هديه مى دهد.
تمامى قطعات شامل صفحه رزونانس ، صفحه چدنى، چوبهاى پشت فريم، طول و نحوه چيده مان سيمها، ضخامت قطعات ، فريم و تمامى اندازه ها بدقت تعيين شده است.
صفحه چدنى كارود بر خلاف اغلب پيانوها از چوب طبيعى ساخته شده و رزنانس بسيار بالايى دارد و اكشن اختصاصى كارود داراى يكى از سريعترين رفلكسهاى اكشن پيانو و حركت و رفلكس چكشها و در نهايت كلاويه ها در جهان است.

 

مهارت در طراحى و ساخت به كيفيت مى انجامد

از بدو  تاسيس كارخانه در اوایل قرن ٢٠، كارود همیشه به عنوان الگوی معيار استاندارد صنعت پيانو سازى تمام دست ساز در آلمان شناخته شده است